O gminie

Kraśniczyn jest Gminą wiejską, znajdującą się w województwie lubelskim. Liczy 4043 mieszkańców, zajmując powierzchnię 110 km². Należy do powiatu krasnostawskiego. Posiada bogatą historię sięgającą przełomu XIV i XV wieku.

Na obszarze Gminy dominującą gałęzią gospodarki, głównie dzięki dobrej ziemi (klasy I-III), jest rolnictwo. Potwierdzeniem tego jest fakt, iż z rolnictwa utrzymuje się 70 % mieszkańców Gminy. Powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 7 742 ha co stanowi 70% ogólnej powierzchni Gminy.

Walory turystyczne

Atrakcję turystyczną stanowi Skierbieszowski Park Krajobrazowy. Park utworzony został rozporządzeniem Nr 9 Wojewody Zamojskiego z dnia 23 stycznia 1995 r. na obszarze 25.830 ha z otuliną o pow. 8.707 ha na części obszarów gmin woj. zamojskiego: Grabowiec, Izbica, Miączyn, Sitno, Skierbieszów i Stary Zamość oraz Rozporządzeniem Nr 16 Wojewody Chełmskiego z dnia 29 grudnia 1995 r. na obszarze 9.658 ha na części obszarów gmin woj. chełmskiego: Kraśniczyn i Krasnystaw z otuliną o pow. 3772 ha na terenie Gmin Kraśniczyn, Krasnystaw i Siennica Różana. Łączna powierzchnia Parku wynosi 35.488 ha oraz otuliny 12479 ha. Park został utworzony w celu ochrony wartości przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych i kulturowych. Do szczególnych walorów parku należą lasy bukowe, chronione i rzadko występujące gatunki roślin oraz falisto–pagórkowaty teren z głęboko wciętymi wąwozami, sprawiającymi wrażenie górskiego krajobrazu.

Na obszarze Gminy Kraśniczyn lasy stanowią 22% powierzchni Gminy. Znajduje się tu Rezerwat Przyrody Głęboka Dolina (zajmujący powierzchnię 289,12 ha) leżący w Skierbieszowskim Parku Krajobrazowym, gdzie występują rzadkie regionalne zbiorowiska roślinne, takie jak: grad wysoki i grad niski. Jest to jeden z najbardziej interesujących rezerwatów w województwie lubelskim.

Część Gminy włączona jest również do Grabowiecko-Strzeleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, który zajmuje powierzchnię 26 963 ha. W krajobrazie tego terenu dominują jary i całe systemy wąwozów lessowych. Osobliwością występującą w gminie Kraśniczyn występuje suseł perełkowaty, ssak chroniony, wpisany do „Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt”. W Wojciechowie żyją również żółwie błotne.

W Gminie Kraśniczyn znajdują się cztery parki podworskie:

  • Park w Bończy, o powierzchni 6,0 ha. Jest to zespół dworsko-parkowy z początku XIX w. o cechach barokowych, obejmujący dwór oraz park krajobrazowy otoczony zarastającymi stawami. W parku znajdują się liczne, stare okazy drzew.
  • Park w Surhowie wraz z zespołem pałacowym z początku XIX w wpisany do rejestru zabytków o powierzchni około 8 ha. Wnętrze pałacu ozdobione jest polichromami przez włoskiego malarza Mikołaja Montiego.
  • Park dworski w Kraśniczynie z II połowy XIX w., obecnie bardzo zniszczony. Pozostały niewielkie skupienia drzew oraz lipowa aleja dojazdowa.
  • Park w Sułowie – jest to podworski park grabowy przy zakładzie dla niewidomych.

Obiekty zabytkowe i turystyczne świadczące o atrakcyjności Gminy to:

  • Kościół p.w. św. Stanisława Bpa Męczennika w Bończy, zbudowany w XVI w.
  • Cerkiew prawosławna p.w. Matki Boskiej Pokrowskiej w Bończy z XIX w.
  • Zajazd-karczma wjezdna w Kraśniczynie z przełomu XVIII i XIX w.
  • Punkt widokowy na panoramę Kraśniczyna na wysokości 282 m n.p.m.
  • Kościół p.w. Nawiedzenia NMP i św. Łukasza w Surhowie.
  • Zabytkowa maszyna parowa z 1905 r. znajdująca się w gorzelni w Surhowie.

Ta strona używa pliku COOKIE z zapisanym identyfikatorem sesji użytkownika w celu optymalizacji i zliczania odwiedzin. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego tworzony jest tymczasowy plik COOKIE, który zabezpiecza formularz przed wielokrotnym wysłaniem wiadomości. Strona korzysta także z plików COOKIE systemu Google Analytics w celach statystycznych. Możesz dowiedzieć się więcej na temat tych plików z polityki prywatności Google. Żadne wrażliwe dane nie są zbierane. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu.

Zamknij [X]